Vodovod

Současný stav projektu

 • je zpracovaná projektová dokumentace pro sloučené stavební řízení
 • byl vysoutěžen zhotovitel stavby, VPK Suchý, s. r.o.

cena díla: 78,5 mil Kč

 • stále jsou v řešení majetkoprávní vztahy u pozemků, které neprošly dědickým řízením. Obec Tatce dala podnět k dodatečným projednáním.
 • Zajišťujeme financování celé akce, abychom po získání stavebního povolení mohli požádat o dotaci ze SFŽP
 • Předpokládané financování:
  • celková cena: 78,5 mil Kč
  • dotace: 54,9 mil Kč
  • příspěvky občanů: 7,5 mil Kč (250 x30.000 Kč)
  • naše finanční prostředky: 2,5 mil Kč
  • úvěr: 13,5 mil Kč
Datum vložení: 2. 4. 2024 19:57
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024 20:07