Kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR: 158
 • Záchraná služba: 155
 • Hasičský záchraný sbor: 150
 • Mateřská škola a Základní škola Tatce: 325 595 567
 • Základní škola Pečky: 321 785 267
 • Základní škola Poříčany - ředitelka školy: 775 728 914
 • MěÚ Pečky - odbor dopravy - Ing. Jana Zindrová: 321 785 051
 • odbor životního prostředí - Hana Pokorná: 321 758 051
 • odbor stavební - Ing. Martina Macháčková: 321 758 051        
 • MěÚ Pečky - matrika - Zuzana Vaněčková: 321 785 051 
 • MěÚ Kolín - odb. dopravy - Mgr. Miroslav Babák: 321 748 129

MěÚ Kolín - odbor soc. věcí a zdravotnictví

 • vedoucí - Ing. Mgr. Zdenka Dušková: 321 748 310
 • přísp. na péči -  950 129 111
 • umisťováni do Domovů pro seniory: 321 748 178
 • MěÚ Kolín - odbor životního prostředí: 321 748 335