Pes

Poplatek za psa 2024

100 Kč/1 pes/rok 

Upozorňujeme, že na poplatníka se vztahuje ohlašovací povinnost, tzn., že každý majitel psa je povinen oznámit obecnímu úřadu, že psa vlastní, a to od 3 měsíců věku psa. Zároveň platí povinnost psa odhlásit při jeho úmrtí, prodeji apod. 

ZPŮSOB ÚHRADY:

UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY na účet 115-7155920217/0100 s uvedením čísla popisného do variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno vlastníka psa. Bez toho není možné identifikovat osoby, které poplatek uhradili. Děkujeme!  

Pro snazší provedení platby použijte Platební portál Středočeského kraje, který naše obec využívá. Po vstupu do portálu zadáte pouze název obce a vyberete si druh platby, kterou chcete provést. Potom už Vás portál bude navádět k zadávání potřebných údajů. 

vstup do portálu zde: https://platby-sc.cz/organizace/kolin/tatce/obec-tatce

HOTOVOSTNÍ PLATBY: 

V případě, že bankovní účet nevyužíváte, můžete poplatek uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu, a to od 15.1.2024 do 31.3.2024