Sazebník úkonů a služeb OÚ Tatce

  • zaslání upomínky dlužníkovi - 200,- Kč
  • vyjádření k nové kanalizační přípojce - 200,- Kč
  • vydání čísla popisného - 500,- Kč
  • zaslání známky na odpady na adresu - 50,- Kč
  • vidimace (ověření listiny) - 30,-Kč/1 strana
  • legalizace (ověření podpisu) - 50,-Kč/1 podpis