Kontakty odpadového hospodářství

OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA: Martin Müller, tel.  720 959 111

OBJEDNÁNÍ KONTEJNERU*

  • Daniel Klicpera, Sadská, tel.  602 611 220
  • Nykos, a.s., tel. 705 208 250
  • Obec Radim, tel. 321 792 325, skládka Radim tel. 321 792 184

* Sběrný dvůr v obci slouží pro odkládání běžných komunálních odpadů, které vzniknou běžnou činností občanů v obci. V případě rekonstrukcí nemovitostí je jednou z povinností vlastníka nemovitosti zajistit likvidaci odpadů. V těchto případech se můžete obrátit na výše uvedená telefonní čísla a přistavení kontejneru si objednat. 

Suť není komunálním odpadem a obec nemá povinnost zajišťovat její likvidaci. V našem sběrném dvoře tuto možnost máte, ale v omezeném množství 0,5 mna jedno číslo popisné a rok.