Kanalizace

Kontrola jímek a čerpadel - VAK Praha - termín 4.4.2024 - 12.4.2024

 Ve spolupráci s VAK Praha budeme provádět servisní prohlídky kanalizačních jímek a čerpadel u vás doma. Od 20. března vás bude telefonicky kontaktovat paní Šedinová, aby s Vámi domluvila termín návštěvy techniků. Prosíme Vás o součinnost. Prohlídky budou probíhat v termínu od 4.4. - 12.4.2024. 

kanalizace

Výše stočného od 1.1.2024

Nezapomeňte, prosím, že stočné se hradí vždy zpětně.

Oznámení o výši stočného na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 253.5 kB

Kalkulace 2024 - Obec Tatce Typ: PDF dokument, Velikost: 115.86 kB

Platby provádějte dle doručených faktur
Číslo účtu pro platbu stočného: 115-7155920217/0100
Nezapomínejte uvádět variabilní symbol = číslo faktury.

Pro platby stočného můžete využít platební portál, který vás samotnou platbou provede a bude po vás vyžadovat povinné informace https://platby-sc.cz/sluzba/kolin/tatce/stocne

Platby pro rok 2024

1. čtvrtletí do 30.4.2024 (faktura bude doručena na začátku dubna)
2. čtvrtletí do 31.7.2024 (faktura bude doručena na začátku července)
3. čtvrtletí do 30.10.2024 (faktura bude doručena na začátku října)
4. čtvrtletí do 31.1.2025 (faktura bude doručena na začátku ledna) 

V případě poruchy (čerpadla či jiného problému) volejte - pan Müller tel. číslo +420 720 959 111

Co nepatří do kanalizace

 • Biologický odpad - zbytky z jídel, ovoce a zeleniny
 • Tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností
 • Veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinenční pleny,  pleny pro děti, hygienické tyčinky, vlhčené ubrousky  apod.
 • Léky
 • Chemické látky, jedy, žíraviny, kyseliny
 • Zbytky čistících prostředků
 • Těžké kovy (náplně rtuťových teploměrů)
 • Staré barvy a ředidla
 • Výbušniny, hořlavé látky, omamné látky, pesticidy
 • Radioaktivní látky
 • Infekční a karcinogenní látky
 • Biologicky nerozložitelné tenzidy
 • Organická rozpouštědla
 • Ropné látky, mazadla, oleje
 • Silážní šťávy
 • Průmyslová a statková hnojiva
 • Látky, které změní barvu vody
 • Látky, které by mohli způsobit ucpání potrubí

Smlouva o odvádění odpadních vod

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,63 kB

Ceník oprav kanalizace platný od 1.1.2021

ceník oprav 1.1.2021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,34 kB

Kanalizační řád

kanalizační řád.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,2 MB

Výše stočného 2024

Oznámení o výši stočného na rok 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,5 kB

Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2023

Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 765,28 kB