Územní plán

územní plán

2024 - obec pracuje na zpracování nového územního plánu s prvky regulačního plánu. 22.2.2024 byl architektem předán vedení obce k připomínkování návrh nového územního plánu.

Územní plán

Návrh územního plánu pro společné jednání

UP_Tatce_SJ.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 9,99 MB

Mapa - funkční využití území

Mapa - funkční využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,25 MB

Územní plán - textová část

Územní plán - textová část.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,04 MB

Změna č. 1 územního plánu

Koordinační výkres - změna č. 1 ÚP

Koordinační výkres - změna č. 1 ÚP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 454,98 kB

Změna č. 1 - hlavní výkres

Změna č. 1 - hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,3 kB

Změna č. 1 - textová část

Změna č. 1 - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,77 kB

Územní studie - Na Ohnuté

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,46 MB

Širší vztahy

Širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,52 kB

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,02 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 670,45 kB