Svoz odpadu

Poplatek za svoz odpadu 2024

1000 Kč/osoba/rok (poplatek se vztahuje také na vlastníka nemovitosti, který vlastní nemovistosti v obci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba - za takovou nemovitost je poplatek ve výši 1000 Kč/rok)

ZPŮSOB ÚHRADY:

UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY na účet 115-7155920217/0100 s uvedením čísla popisného do variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, osoby, za které poplatek hradíte. Bez toho není možné identifikovat osoby, které poplatek uhradili. Děkujeme! Známku na popelnici pro rok 2024 vám doručíme do schránky do konce března, pokud poplatek uhradíte do 15.3. V případě pozdější úhrady si musíte známku vyzvednout na obecním úřadě. 

Pro snazší provedení platby použijte Platební portál Středočeského kraje, který naše obec využívá. Po vstupu do portálu zadáte pouze název obce a vyberete si druh platby, kterou chcete provést. Potom už Vás portál bude navádět k zadávání potřebných údajů. 

vstup do portálu zde: https://platby-sc.cz/organizace/kolin/tatce/obec-tatce

HOTOVOSTNÍ PLATBY: 

V případě, že bankovní účet nevyužíváte, můžete poplatek uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu, a to od 15.1.2024 do 31.3.2024