Tatce

Přehled fotografií získaných z projektu Živá kronika

1 - "Kučerova hospoda" Bývalá hospoda, kde bývalo i kino, která vyhořela asi v 60. tých letech 20. stol, na jejím místě, resp. o kousek dál od cesty se vybudovala v akci Zet samoobsluha, dnešní prodejna COOP.

2 - "potok " Potok,který Tatcemi protéká. Bohužel dnes je to spíše bahenitá struha. Přes stuhu je vidět most a po něm vede silnice směrem na Hořany. A dům, který je vidět na fotografii za mostem, tak v něm bydlela rodina Líbalova (pan Líbal byl proslulý výrobce varhan)

3-"Zastávka" Zastávka v Tatcích, silnice vedoucí na Milčice. Prý se vedly spory, zda se zastávka bude jmenovat Milčice, či Tatce, ale nakonec to vyhrály Tatce, jelikož jsou prý po silnici blíž. Alespoň dle Tatecké kroniky, že zastavka se jmenovala Milčice a na Tatce byla přejmenována v roce 1946...ale z jakého důvodu už kronika neříká

4 - "Můstek" Můstek přes potok, říká se tomuto místu Podedvorem, za tímto můstkem je dnes koupaliště, které se vybudovalo v 70. tých letech.

5 - "Divadelní spolek" Divadelní spolek, který působil v hospodě u Kratochvílů. Na jejím místě dnes stojí kulturní dům s obecním úřadem.

6 - "Kopeček" Kopečku na kterém stojí nahoře dav lidí, se říkalo a asi i dodnes říká Hampejz, za ním je dům, který patřil statkáři Váňovi. Dnes je v této budově truhlárna. Pomník, který je na fotografii je na počest padlých v 1. svět. válce .

7 - "Hlavní silnice" Silnice, která vede Tatcemi jako hlavní ze Skramníků do Milčic. Toto je místo, kde po levé straně býval obchod, dnes je tam truhlářství. Tam, kde je vidět zábradlí, tak pod ním je sráz a takové malé údolíčko, tam je stráň, které se říká Hampejz. Protože budova zde stojicí má číslo popisne 1...byla to krčma a zajezdní hostinec. Vedla tudy obchodní cesta až do Drážďan a kupci se zde zastavovali dát pít koním, sebe občerstvit a možna i využít služeb "hampejznic

Datum vložení: 22. 11. 2016 15:06
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2016 8:25
Autor: Správce Webu