Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce

Projekt spolufinancovaný z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy ( z evropského fondu pro regionální rozvoj), oblast podpory 15.1.1, Dopravní infrastr výzvy 68, číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/68.01601

  • celkové výdaje projektu: 4 1 mil Kč
  • dotace: 2,8 mil Kč
  • úvěr: 1 mil Kč
  • z rozpočtu obce: 300 tis. Kč
  • začátek realizace:  1.4.2014
  • ukončení realizace: 31.8.2014

Projekt řeší havarijní stav vybrané místní komunikace v obci Tatce. Díky rekonstrukci dojde ke zkvalitnění dopravní situace v obci, zlepšení její dopravní obslužnosti, bezpečnosti a k vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit. Projekt přispěje také ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Datum vložení: 2. 4. 2024 18:16
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2024 9:08