Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

logo irop

 

 

Hlášení poruch osvětlení

Rozklikněte odkaz níže a vyplníte formulář. Typ závady, obec, ulice nevyplňovat - nelze, číslo stožáru - nevyplňovat - zatím nefunkční, popis místa - zde uveďte před jakým číslem popisným nebo popište místo, kde lampa nesvítí a dále kontakt na Vás. 

Děkujeme, že se s námi staráte o osvětlení!!!

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

medios

 

 

 

 

 

http://www.ny-ko.cz

 

logo

 

   ...něco o Podlipansku...

podlipsko  

 

 

Facebook

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 200
TÝDEN: 1609
CELKEM: 623242

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Tatce

2.

Důvod a způsob založení

Obec Tatce vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo -  7 členů

Státní správa
Blanka Řezáčová - starosta
Martin Palounek - místostarosta
Vladimíra Palounková - účetní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Tatce
Podedvorem 81
289 11  Tatce

 

Asistentka starostky, poskytování informací: Lucie Müllerová 702 129 380    
Účetní, poplatky, ohlašovna: Vladimíra Palounková 606 040 430    
Starostka: Blanka Řezáčová 724 188 648    
Místostarosta: Martin Palounek 725 426 081    
E-mail: ou@tatce.cz 
Internet. stránky: www.tatce.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Tatce
Podedvorem 81
289 11  Tatce

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Tatce
Podedvorem 81
289 11  Tatce

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí        8:00   17:00
Středa 8:00 17:00
Pátek 8:00 12:00

4.4.

Telefonní čísla

Asistentka starostky, poskytování informací: Lucie Müllerová 702 129 380    
Účetní, poplatky, ohlašovna: Vladimíra Palounková 606 040 430    
Starostka: Blanka Řezáčová 724 188 648    
Místostarosta: Martin Palounek 725 426 081    
E-mail: ou@tatce.cz 
Internet. stránky: www.tatce.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:---

4.6.

Adresa internetové stránky

www.tatce.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

ou@tatce.cz

4.8.

Další elektronické adresy

starostka@tatce.cz , mistostarosta@tatce.cz , ucetni@tatce.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu/kód banky: 0504325319/0800

6.

00239844

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet na rok 2011

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu  Tatce

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Tatce

Další informace pro řešení životních situací můžete získat na portálu veřejné správy

portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Tatce vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Tatce poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009