Navigace

Obsah

 

Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce

logo

 

projekt spolufinancovaný z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z evropského fondu pro regionální rozvoj), oblast podpory 15.1.1, Dopravní infrastruktura, číslo výzvy 68, číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/68.01601

 

celkové plánované výdaje projektu: 

 

maximální výše dotace: 

 

začátek realizace: 

 

ukončení realizace: 

 

Projekt řeší havarijní stav vybrané místní komunikace v obci Tatce. Díky rekonstrukci dojde ke zkvalitnění dopravní situace v obci, zlepšení její dopravní obslužnosti, zvýšení bezpečnosti a k vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit. Projekt přispěje také ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. 

 

Informace:

od posledního týdne měsíce července do třetího týdne měsíce srpna bude komunikace neprůjezdná. Pro příjezd k rodinným domkům u hřiště můžete částečně využít polní cestu, kterou vyjedete do ulice Na Stachově. Sběrný dvůr bude v tomto období uzavřen, přesné datum zprovoznění sběrného dvora bude upřesněno podle průjezdnosti komunikace

 

DĚKUJI VŠEM ZA TRPĚLIVOST A ZTÍŽENÉ PODMÍNKY HLAVNĚ VÁM, KTEŘÍ ZDE BYDLÍTE....UŽ TO NEBUDE DLOUHO TRVAT A ODMĚNOU NÁM VŠEM BUDE KRÁSNÁ NOVÁ KOMUNIKACE

Blanka Řezáčová, starostka